Nuk keni produkte në shportë

Provo

Gjumi i mirë përmirëson shëndetin

Qëllimi i trajtimit të ç’regullimeve të gjumit në nivel bazik duhen të konsiderohen si ç’regullime gjumi dhe si pasojë e lodhjeve ditore, duke përjashtuar lodhjen sekondare dhe parandalimeve të zvoglimit të kushteve të shëndetit të pacientëve.

Lodhja ditore mundë të jetë si pasojë e ç’regullimeve të gjumit

»Qëllimi i trajtimit të ç’regullimeve të gjumit në nivel bazik duhen të konsiderohen si ç’regullime gjumi dhe si pasojë e lodhjeve ditore, duke përjashtuar lodhjen sekondare dhe parandalimeve të zvoglimit të kushteve të shëndetit të pacientëve.« thekson dr. Nena Kopičavar Guček duke biseduar për rëndësin e trajtimit të gjumit në nivel të mjekut personal.

Prindërit kanë një rol të rëndësishëm në higjenën e shëndetit

Menjëher pas lindjes, prindërit duhet të fillojnë ti mësojnë fëmijët drejt për higjienën e gjumit.

Normalisht, shkaktarët të problemeve të gjumit tek fëmijët shpesh janë të lidhura me faktin se prindërit nuk kujdesen për limitimet e kohës dhe higjienën e duhur të gjumit.

» Ne kemi vërejtur tek 60 dhe 70 fëmijë me problem në klinikë ç’do vit, dhe numri po ritet ç’do vit.

Problemet më të zakonshme të fëmijëve në klinikën tonë janë pagjumësia me kohë-zgjatje kur i vë në gjumë dhe ecja frekuente në natë, probleme të përsëritshme të lidhura me gjumin, të cilat quhen parasomnias,« thot Dr. Barbara Gnidovec Stražišar.

Narkolepsi – një sëmundje e rallë e »gjumit«

Narkolepsia është një sëmundje e rallë me përgjumje ditore ekstreme dhe nevojën e pandalur të gjumit. Kjo është një sëmundje kronike e patrajtueshme, por pacientët mundë të marin një lehtësim mjekësor, simptomat kryesore të narkolepsisë.

Vetëm me trajtim të veqanta me ilaqe, pacientët me narkolepsi prap jetojnë të kënaqur dhe me jetë kreative.

Ata mundë të mundë të planifikojnë kotje të shkurtëra gjatë ditës, dhe kjo lehtëson numrin e gjumit të parashikueshëm gjatë ditës, dhe në të njejtën kohë është e pamundur të merni doza të vogla të ilaqeve.