ZGJIDH SIPAS KATEGORISË
Dyqanet
Club5
0
0 Lekë
Losd fsdf sd
Nuk keni produkte në shportë

Shërbimet e ofruara nga një garanci shtesë

 • Para përdorimit të produktit të blerë sigurohuni të lexoni instruksionet e përdorimit të tij. Montimi dhe përdorimi duhet të jenë sipas tyre.
 • Kompania ju ofron garanci më shumë pas përfundimit të afatit të garancisë së ofruar nga prodhuesi.
 • Kompania garanton që produkti do të ruaj cilësitë e tij gjatë gjithë kohëzgjatjes së garancisë nëse produkti përdoret sipas instruksioneve shoqëruese.
 • Kompania garanton këshillim profesional dhe asistencë teknike falas gjatë gjithë periudhës së garancisë.
 • Kompania garanton që do të riparojë dëmtimet që mund të ketë produkti gjatë periudhës së garancisë.
 • Kompania garanton zëvendësimin me një produkt të ri ose alternativ (me të njëjtën vlerë) në rast të mos riparimit të difektit të pësuar.
 • Kompania garanton zëvendësimin me një produkt alternativ (me të njëjtën vlerë) në rastet kur nuk tregtohet më produkti i dëmtuar.
 • Reklamimi i dëmit duhet të paraqitet nga klienti pranë departamentit të Shërbimit ndaj klientit.
 • Gjatë reklamimit të problemit, klienti duhet të dorëzojë kopjen.

Kjo garanci nuk është e vlefshme në rastet e mëposhtme:

 • Në rast dëmtimi të produktit nga pakujdesia apo përdorimi i gabuar.
 • Kur dëmtimet e produktit vijnë si pasojë e ndërhyrjeve nga personat e tretë, të cilët nuk janë të autorizuar nga kompania.
 • Dëmtimet e shkaktuara nga luhatjet e tensionit, zjarrit, dëmtime nga uji etj.
 • Humbjet e pjesëve të produktit.
 • Keqpërdorimi i kapaciteteve të produktit.
 • Grisjen apo dëmtimin fizik të produktit. Zëvendesimin e pjesëve të konsumit.