Nuk keni produkte në shportë

Provo

Rregullorja e perzgjedhjes se Gjumashit Dormeo

Studio Moderna Albania, me adrese “Rruga Sami Frasheri, Kulla Metropol”, Tirane eshte organizuesi dhe perzgjedhesi i Gjumashit Dormeo (referuar me poshte si "organizuesi"), ndersa aplikuesi (referuar me poshte si "pjesmarresi") ne www.gjumashi.al (asdresa e "web") qe regjistrohet ne “Punen e Endrrave”. Me plotesimin e te dhenave, pjesmarresi pranon kushtet dhe rregullat e aplikimit.

Kush mund te aplikoj?

Kushqo qe eshte banues ne Republiken e Shqiperise mbi moshen 18 vjec.

Kush eshte informacioni qe nevoitet?

Ne aplikacionin, aplikanti duhet te jap te dhenat e meposhteme:

  • Emer Mbiemer, Numer telefoni (fiks/celular), Qyteti, Mosha dhe Adrese emaili.
  • Ti pergjigjet pyetjeve qe ka vendosur organizuesi.

Te dhenat e mesiperme do te kategorizohen si “informacion” ne tekstet e meposhteme.

Cfare do te beje organizuesi me keto te dhena?

Organizuesi do te kontrolloj te gjitha aplikimet duke eliminuar ato me permbajtje te papershtatshme. Nga te gjitha aplikimet ai do te zgjedhe 1 person per te punuar si Gjumashi Dormeo.

Organizatori ka te drejten per te ruajtur, perdorur dhe perpunuar informacionin per qellim te fushates Dormeo ne perzgjedhjen e Gjumashit Dormeo.

Kush eshte pergjegjes per informacionin?

Organizuesi nuk eshte pergjegjes per saktesine/vertetesine e informacionit, sikurse nuk mban pergjegjesi per publikimin e tyre nga palet e treta ne rrjetet sociale ose faqe te tjera. Rregullat e kesaj fushate jane te vlefshme nga dita e publikimit te tyre. Organizuesi ka te drejten te ndryshoj regullat ne cdo kohe pa dhene paralajmerim me pare. Studio Moderna do te perdor te dhenat tuaja ekskluzivisht per kerkesat teknike te faqes se internetit, per t’ju dhene ju te drejten e disa informacioneve specifike si dhe komunikim i pergjithshem me ju. Studio Moderna nuk do te shese te dhenat tuaja personale ne pale te trera ose diku tjeter ne treg. Punonjesit e Studio Moderna gjithashtu jane te detyruar te respektojne dhe te ruajne konfidencialitetin e te dhenave tuaja.

Sa do te zgjase perzgjedhja dhe angazhimi i Gjumashit Dormeo?

Perzgjedhja e Gjumashit Dormeo do te kryhet ne hapsiren kohore midis 04 Mars deri me 10 Mars. Me 11 Mars, ekipi Dormeo do te perzgjedh dhe do te kontaktoj personin e perzgjedhur. Gjumashi qe do te perzgjidhet dhe duhet te jete te disponueshem ne daten 13 Mars per te fjetur ne nje dyqan Dormeo. Puna do te zgjas 8 ore dhe pagesa do te jete 500 Euro. Megjithate, Organizuesi ka te drejten per te anulluar kete fushate ne cdo kohe. Per pyetje te metejshme mund te na kontaktoni ne: info@dormeo.al

Tirane, Shkurt 2020

Studio Moderna Albania.